wentylator
Kategorie:

Jaką wentylację wybrać do zakładu przemysłowego?

Wentylacja przemysłowa to specjalny system, który ma stworzyć odpowiedni klimat wewnątrz hal produkcyjnych i magazynowych. Często jej głównym zadaniem jest usuwanie nadmiaru niebezpiecznych gazów oraz związków chemicznych. Zanieczyszczenia powietrza w obiektach przemysłowych mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Ponadto, jeśli powietrze nie jest odpowiednio oczyszczone i ma niewłaściwą wilgotność, temperaturę czy stężenie CO2 może negatywnie wpływać na samopoczucie, koncentrację i efektywność osób pracujących wewnątrz pomieszczenia.

Wentylacja przemysłowa – jaki system jest najskuteczniejszy?

Niezależnie od tego, jaki system wybierzesz, najważniejsze jest, aby wentylacja przemysłowa działała bezawaryjnie i prawidłowo spełniała swoją funkcję. Powinna być dopasowana do każdego obiektu indywidualnie, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, np. naar.pl. Jeśli zostanie dobrana niewłaściwie, wykorzystywane w zakładach maszyny mogą zapychać się, co powoduje ich szybką degradację, a pracownicy są narażeni na problemy zdrowotne. Wykorzystywanych jest kilka skutecznych systemów wentylacji przemysłowej:

  • miejscowa – polega na zastosowaniu wyciągów bezpośrednio przy stanowiskach pracy, w pozostałej części hali zanieczyszczenia są roznoszone. Cząsteczki powinny być wychwytywane jak najbliżej miejsca emisji, dlatego do tego celu stosowane są mechaniczne odciągi miejscowe.
  • przemysłowa strefowa – projektowana indywidualnie dla zakładu. W takich miejscach jest zazwyczaj przekraczana norm,a a wentylacja umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z dużych powierzchni. Wykorzystuje się ją np. w pomieszczeniach spawalniczych. Dla dużej ilości cząsteczek, jakie unoszą się w hali przemysłowej, wentylacja strefowa może być niewystarczająca. W takim wypadku można zastosować dodatkowo typ miejscowy, co zwiększy w dużym stopniu efektywność.
  • Rekuperacja – rodzaj wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewny. Około 90% zużytego powietrza można z jej pomocą odzyskać. Dostarcza świeże, filtrowane powietrze, a jednocześnie usuwa to zużyte, zawierające wysokie stężenie CO2.

Wentylacja przemysłowa – zalety

Powinieneś brać pod uwagę, że wentylacja przemysłowa musi być dużo bardziej wydajna niż zwykła konstrukcja używana w mieszkaniach, biurach czy budynkach użyteczności publicznej. Przemysłowe instalacje naar.pl radzą sobie bez problemu z najczęściej występującymi zagrożeniami przemysłowymi. Montaż wentylacji może być kosztowny, ale związany jest z wieloma korzyściami dla przedsiębiorstwa. Najważniejszą korzyść stanowi wzrost bezpieczeństwa dla pracowników. Ciągłe narażenie na zanieczyszczone powietrze może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, w konsekwencji ci mogą domagać się wysokich odszkodowań. Wysokie stężenie pyłu i gazów prowadzi często do powstania pożarów czy wybuchów, natomiast zgromadzony kurz uszkadza czujniki oraz prowadzi do blokowania części mechanicznych w maszynach. Wentylacja, która jest obecnie stosowana, to nowoczesne, rzadko psujące się systemy. Dzięki temu skutecznie chronią środowisko pracy, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

Projektowanie zgodne z normami – wentylacja przemysłowa

Podejmując decyzję dotyczącą tego, jaka forma wentylacji ma być zastosowana, powinieneś wiedzieć, że musi być ona zgodna z wymaganiami prawnymi zamieszczonymi w ogólnych rozporządzeniach. Do wykonania projektu wentylacji przemysłowej konieczna jest dokładna znajomość procesów technologicznych oraz znajomości umiejscowienia źródeł zanieczyszczeń, jak również ich właściwości, sposobu rozprzestrzeniania oraz określenia miejsc, w których występuje najwyższe stężenie. Początkiem pracy nad projektem wentylacji przemysłowej jest obliczenie strumienia powietrza wywiewanego i nawiewanego. Zapisy określają również właściwe rozmieszczenie nawiewników i wywiewników oraz dobranie wentylatorów, przewodów, odpylaczy bądź filtrów. Powinieneś odpowiednio zaplanować zarówno pracę wentylacji miejscowej wywiewnej, jak i ogólnej, obejmującej całą powierzchnię hali, czyli nawiewnej.